Foredrag

Roger Howden har et foredrag som heter ”Verden vil bedras. Det er lov å bli lurt, men du skal vite om det”. Foredraget har i flere år vært holt for Humanistiske konfirmanter i Ålesund. Foredraget har en varighet på en time.